Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

Windog.sk sa zaoberá výrobou a predajom kynologických potrieb.
Prevádzkovateľom internetového obchodu windog.sk je:

Miroslav Uličný
Zombova 1299/13
040 23 Košice

IČO: 46 792 422
DIČ: 1081444738
Nie som platca DPH.

Zapísaný na Okresnom úrade Košice, číslo živnostenského registra 820-73061
Všeobecný orgán dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Platobné informácie:

Číslo účtu: 2925880651/1100 - Tatrabanka
IBAN - SK87 1100 0000 0029 2588 0651
SWIFT (pre platby zo zahraničia) - TATRSKBX

Kontakt:
E-mail: info@windog.sk
Tel. č.: 0907 473 075

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty, resp. prepravnej spoločnosti z dôvodu straty tovaru

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci má právo stornovať objednávku. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov, veľkosti objednávky a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky sa snažíme vybavovať do 48 hodín (2 pracovné dni) od ich prijatia. Na odosielanie zásielok využívame služby Slovenskej pošty, Zásielkovne a jej zmluvných kuriérskych prerpavcov. Zásielky v prípade Slovenskej pošty sú odosielané ako list 1. triedy s doručením v nasledujúci pracovný deň po dni podania na pošte. Väčšinu tovaru nedržíme zhotovený skladom a po Vašej objednávke  výrobok ide do výroby. Z tohoto dôvodu môže väčší počet objednávok čakajúcich na spracovanie predĺžiť dobu spracovania Vašej objednávky. Ak chcete poznať odhadovaný dátum odoslania Vašej objednávky, kontaktujte ná na našej e-mailovej adrese info@windog.sk.

Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu windog.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.

Predávajúci je:
Miroslav Uličný
Zombova 1299/13
040 23 Košice

IČO: 46 792 422
DIČ: 1081444738
Nie som platca DPH.

Zapísaný na Okresnom úrade Košice, číslo živnostenského registra 820-73061
Všeobecný orgán dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

2. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Zmena ceny tovaru môže nastať taktiež pri zmene dodávateľa odoberaného materiálu potrebného na výrobu alebo pri zmene cien dodávaného materiálu.
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

3. Platby za tovar a poštovné
Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérskou službou na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí zákazník plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (napr. bezhotovostným prevodom).

Za poštovné vrámci Slovenskej republiky si účtujeme jednotný poplatok vo výške 3,50 € (Slovenská pošta), 4,50 € (Zásielkovňa), 6,80 € (kuríerske spoločnosti) bez ohľadu na veľkosť objednávky. V prípade odosielania objednávky do zahraničia nás ohľadom výšky poštovného kontaktujte na emailovej adrese info@windog.sk. Uvedené ceny platia pre tovar distribuovaný do akejkoľvek krajiny, avšak výška poštovného je podľa krajín rozdielna. Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku.

4. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 16tej hodiny toho istého dňa (v prípade objednávky po 16:00 do 16:00 nasledujúceho dňa). (Po 16:00 začne prevádzkovateľ objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

5. Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

V prípade kúpy setu viacerých výrobkov sa zľava z týchto výrobkov rozpočítava rovnomerne medzi všetky výrobky v tomto sete. Napríklad pri kúpe produktov, kde produkt "A" stojí 25 Eur, produkt "B" 35 Eur a v sete spolu stoja 50 Eur, pri vrátení tovaru bude zľava 10 Eur rovnomerne rozpočítaná medzi tieto 2 produkty. To znamená, pri vrátení produktu "A" Vám bude vrátená suma 20 Eur.

6. Darčekové poukazy
Darčekový poukaz možno použiť pri nákupe v internetovom obchode http://windog.sk na akýkoľvek tovar, pokiaľ nie je uvedená výnimka. Z hodnoty darčekového poukazu sa nevydáva, tzn. nevyužitá suma z hodnoty automaticky prepadá. Darčekový poukaz je možné použiť pre jeden nákup v internetovom obchode http://windog.sk. Darčekový poukaz má platnosť 1 rok, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7. Výrobky
Väčšina výrobkov predávaných v internetovom obchode windog.sk sú vyrábané ručne, čiže žiadne 2 výrobky nie sú úplne identické. Farby výrobkov sa môžu jemne odlišovať od farieb na fotkách v internetovom obchode.

8.1 Nakupujúci – spotrebiteľ
– má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@windog.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

8.3
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Pre úspešné realizovanie objednávky je kupujúci povinnýpredajcovi uviesť osobné údaje nevyhnutné pre fakturáciu a doručenieobjednávky. Týmito údajmi sú meno, adresa (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ),telefónne číslo a e-mail. V prípade objednávky realizovanej podnikateľom jenepovinný údaj aj IČO a DIČ podnikateľa. Kupujúci poskytuje tieto osobné údajepredajcovi dobrovoľne za účelom vystavenia daňového dokladu, doručenia tovaru,registrácie účtu v internetovom obchode windog.sk a prípadnej potrebnejkomunikácie s kupujúcim ohľadom uskutočnenej objednávky. Bez uvedenia týchtoúdajov nie je možné realizovať objednávku. Osobné údaje uvedené kupujúcim prirealizovaní objednávky alebo registrácie v internetovom obchode windog.sknebudú použité na žiaden íný účel ako bolo uvedené. Súčasne sa predávajúci zaväzujek tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojejdatabázy.

Kupujúci môže upravovať a aktualizovať uvedené osobnéúdaje v internetovom obchode windog.sk po prihlásení v prípade, že v internetovomobchode windog.sk vykonal registráciu svojho účtu.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchtoobchodných podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučnespôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm.b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodnýchpodmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložkač. 803/S

Zásielkovňa s. r. o.
Sídlo: Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava,
IČO: 48 136 999
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B